Jumat, 11 Mei 2012

Kata-kata Bahasa Sunda

 1. anu namina orang anu jujur , kemiskinan ngan saukur sementara !
 2. Lamun nilai kamanusiaan ges dihina... kabeh jalma anu ngarasa waras pasti kasinggung kecuali jalma anu teu eling atawa jalma anu boga hate kriminal sanajan manehna terpelajar....
 3. anu bodo tapi pemberani pasti bakal ngelehkeun kepandaian anu ragu-ragu !
 4. ulah ngarasa diri urang teu boga salah , terus nyalahkeun orang lain .
 5. ulah saukur bisa ngahina na hungkul , tapi tingali tina sifat anu alus na .
 6. eweuh anu abadi ceuk ariel oge,,,,
 7. anu bodo tapi pemberani pasti bakal ngelehkeun kepandaian anu ragu-ragu !
 8. nu nami na hanjakal mah pasti pandeuri , lamun hanjakal ti payun sanes hanjakal nami na ..
 9. kudu nganuhunkeun ka jelema anu entos ninggalkeun anjeun , sabab na pernah maturan di bagian hirup anjeun .
 10. ulah ngalanjutkeun penderitaan , menta ngahampura lebih cepat jeung lebih baik .
 11. lamun hoyong di sebut seseorang anu menghargai cinta , anjeun kudu ngahargai perasaan awewe .
 12. lain sabar nami na lamun masih aya batas na , lain keikhlasan nami na lamun masih ngaharepkeun sesuatu .
 13. Kasetiaan kudu aya pengorbanan .
  nya wajar we atuh lur ari hayang setia mah !
 14. kesempurnaan heunteu pernah nyata , kenyataan heunteu pernah sempurna .
 15. ulah ngarasakeun diri urang geus bener !
 16. urang salarea hirup di dunia ukur sementara / ngan saukur numpang .
  jadi ulah di sia-siakeun hirup urang ayeuna , da hirup teh moal aya 2kali na .
  sok anu ngarasa jarang sholat , sing leuwih getol sholat .
 17. hasil leutik oge tong poho bersyukur ka gusti Allah SWT !
 18. jadi awewe kudu nutupan aurat sabab eta kawajiban urang salarea kanggo umat muslim , ulah piomongeun batur .
  leuwih sae di pikanyaah ku batur di hargaan ku batur !
 19. ulah ngomongkeun batur , ulah asa urang leuwih alus ti si itu .
 20. ulah saukur bisa ngahina na hungkul , tapi tingali tina sifat anu alus na .
 21. ulah waka ngaku manusa mun can bisa mere manfaat keur papada manusa nu sejen na.....!!!
 22. dina sagala rupa
  gogoda mah pasti aya
  ngan urang kudu niatna
  sangkan asih langgeng lana............
 23. yu ah urang sauyunan ngabiasakeun nganggo bahasa urang anu pinuh ku kasopanan depe depe sareung handap asor hehe ^^
 24. Kuring menta caang, Gusti mere panon poe.
  Kuring menta cai, Gusti mere hujan.
  Kuring menta bagja, Gusti masihan anjeun....................
 25. peso jng bedog lain ngabuktikeun lalaki sajati cu................
 26. mun teu ngakal
  moal ngakeul.
  tpi kanggo nu ka langan elit mgh
  mun teu nakal moal ngakeul.........
  .,.jadi we cangkeul ah.............
 27. hujan oge aya root na
  angin oge aya erena
  balong ge aya saatna
  hirup oge aya paeh na,,
  .,.mtak tong sok polontong sa jago"na sa jawara"na jeuleuma anggeur bkal ngaheureupan maot tah.........
 28. gagal can tangtu moal berhaSIL,tapi ka gagalan nu bkal nunjukn urang bkal berhasil..............
 29. nafsu nu matak kabita
  nafsu nu matak cilaka
  nafsu nu matak binasa.............
 30. nu penting mah ngariung bareung ngajaga lembur babareungan
 31. di dunya teu aya preman teu aya jawara
  di dunya d mta nu di luhur mgh sarua
  teu d beda",..........
 32. borojol oge sarua teu di baju, rek naon nu dipikasieuna, nu penting mah silih hargaan,
 33. preman oge da ari di bere lpar jng di bere teu boga duit mgh anggeur we ceurik.
  da ath beas mgh moal tiasa di peser ku peureup man.........!!
  make tato deuih da tato mmgh moal bsa nolongan mneh keur geulut man..........
  #tong sok ngjago lmun msih dhar kejo mgh..........
 34. urang kudu apal kana diri anu sabenerna
 35. Sajatina, dina cacian sarta makian terbersit hiji pujian anu mangrupa kebalikan ti cacian sarta makian kasebut.
 36. pguh we ari keur susah mgh ngadeukeutan
  ari keur senang mgh ngajauhan....
  ari ngaran jeung babaturan mgh kdu susanh senang sasarengqan ath dlur q...............!!
  tong di turutan ah......
 37. HIRUP USIK JEUNG MALIK MAH KUMAHA DALANG.........!!!
  dalang arurang nyaeta gusti alloh.............!!
 38. Ulah sieun maot, sabab urang pasti ngalaman maot. Tapi anu kudu sieun mah, saenggeusna urang maot, anu bakal hirup langgeng di aherat, naha urang geus boga bebekelan pikeun hitup di aherat?
 39. panceg dina galur
  kudu akur sa dudulur
  hirup ulah takabur
  kudu jujur saumur umur.
 40. Jang naon hirup didunya
  Lamun poho kanu kawasa.
  Kacida cilakana jalma
  Lamun hirup pinuh kudosa.
 41. urang silih manjang keun duduluran ,
  urang silih ngangkat darajat sunda ,
 42. tekad,ucap,laku lampah teh kedah di jaga bilih kumha onam..hahaha
  sanes kitu baraya
 43. ngereyeuh nikreuh sanajan bari pateuh \m/
 44. titip ka angin pangnepikeun ka asih, talatah ka mega, pangmawakn ieu cinta,,,
 45. Takdir te beunang di pungkir,
  Qadar teu bisa di singlar.
  Najan pada-pada beurat,
  mereun gurat kedah pegat.
 46. tonk ceurik mun manggih tanjakan
  dina tanjakan pasti aya pudunnan
  tong bungah mun manggih pudunan
  dna pudunan pasti manggih tanjakan........
  .,.jadi mju trus lah hrup mah susah senang mah jalan keun we dulur dulur .................

Tidak ada komentar: